HOE VERANDER JE EEN ‘INTELLIGENTE LOCK DOWN’ IN EEN TOESTAND VAN ‘SPLENDID ISOLATION’

Veel collega’s uit de cultuur- en evenementenbranche lopen momenteel rond met een gevoel dat het beste wordt weergegeven door bovenstaande foto.

Door de [overigens volledig terechte] maatregelen van het kabinet om elkaar te beschermen met een ‘intelligente lock down’ is de culturele sector in 2020 beroofd van een groot deel van haar creatieve en economische kansen / noodzakelijkheden. Grootschalige evenementen zullen dit jaar zeker niet meer plaatsvinden is de inschatting alom. Ook de kleine en middelgrote initiatieven zullen het zwaar krijgen, zeker als ze moeten voldoen aan het 1,5 meter afstand criterium.

Kaalslag dreigt en als er niets gebeurt dan wordt het culturele landschap zoals hierboven weergegeven.
Echter, teruggeworpen op jezelf geeft ook nieuwe mogelijkheden. Wij kijken bij Cultuurwerkplaats Zeezicht momenteel kritisch naar ons assortiment, onze logistiek en de essentialia met betrekking tot onze toekomst. Dit leidt tot het bijstellen van plannen, het afstoten van spullen die we in de toekomst niet meer nodig hebben via internetveilingen bij BVA en het ontwerpen en maken van nieuwe spullen, die we in de komende tijd [zal wel merendeel 2021 worden] gaan inzetten. Hiervoor overleggen we met onze ‘vaste’ klanten om hen nog beter van dienst te kunnen zijn, stropen we ‘Pinterest’ af om te kijken welke prachtige ideeën we kunnen overnemen [beter goed ‘gejat’ dan slecht verzonnen’ of zo aanpassen dat het weer ‘typisch Zeezicht’ wordt. Verduurzaming is een belangrijk thema, om ervoor te zorgen dat uit alle huidige misère toch nog iets goeds komt.

Twee nieuwe ideeën worden momenteel uitgewerkt en in de praktijk omgezet:

  1. we gaan [weer] TEEVEE en RADIO maken ! Als ‘gewone’ communicatie wordt gehinderd door een afstand van minimaal anderhalve meter, dan zijn dit communicatie-instrumenten die er voor zorgen dat er ‘hautnah’ informatie kan worden overgedragen! Momenteel wordt de ‘showroom’ van Cultuur-werkplaats Event Support omgebouwd tot televisiestudio, vanwaaruit we binnenkort regelmatig een informatief én creatief programma gaan uitzenden. Doelgroep zijn de inwoners van Parkstad [soms Zuid Limburg]. Het zal een vrolijk format worden volgens de uitgangspunten van infotainment’. Nieuwsgierig geworden ? Hou onze communicatiekanalen [website / facebook / instagram / linked in] in de gaten!

  2. We gaan een mobiel stadspark maken [een ‘Mobiparc Urbana’], dat volledig gaat voldoen aan de 1,5 meter norm, waarin een selectie van kruiden, groenten, fruit en sierbloemen zal zijn opgenomen, die gedurende de komende

    perioden geoogst kan worden. Het parkje zal ook intieme zitgelegenheden bevatten, feeërieke led verlichting, stemmige muziek via ‘silent disco hoofdtelefoons, kunstobjecten’. Afhankelijk van de plek waar e.e.a. gerealiseerd kan worden binnen de diverse Parkstadgemeenten, zal er ook een passend aanbod aan duurzaam geproduceerde spijs en [alcoholvrije] drank voor ‘den inwendigen mensch’ beschikbaar zijn. Kortom: een plaats voor het beleven van een kort moment van ‘splendid isolation’.

We hopen dat iedereen dan aan deze periode terugdenkt met een gevoel dat overeenkomt het onderstaande foto.

 

 

Binnenkort meer over deze initiatieven.

Als er interesse is om hieraan mee te doen,  mail ons: info@zeezichtheerlen.nl

Tot seffens en blijf gezond!

Het Cultuurwerkplaats Zeezicht team.