De Buitenring komt naar u toe deze zomer [en de volgende 2 zomers ook!]

Deze zomer [en de komende twee zomers ook] komt de uitvoeringsorganisatie van de Buitenring Parkstad Limburg maandelijks naar de zeven parkstadgemeenten, waar de weg zal worden aangelegd, toe om informatie over de voortgang van de werkzaamheden te verstrekken.

 Twee keer per week vertrekt de door Cultuurwerkplaats Zeezicht aangekochte, aangepaste en bestuurde bus naar Buitenringlocaties, waar door een team van medewerkers van het Projectbureau Buitenring Parkstad Limburg van de Provincie Limburg en vertegenwoordigers van de uitvoerende aannemer informatie over de concrete bouwinitiatieven zal worden gegeven.

 De bus is uitgerust met moderne communicatiemiddelen maar heeft ook de “ouderwetse” platte-gronden en tekeningen aan boord, die nodig zijn om gedetailleerd op de vragen van bezoekers in te kunnen gaan. Daarbij kan een aangenaam kopje koffie of thee worden geschonken, zodat het overleg onder aangename randvoorwaarden kan plaatsvinden.

 Tot afronding van de werkzaamheden aan de Buitenring zal de bus worden ingezet door het communicatieteam van de BPL-organisatie. Cultuurwerkplaats Zeezicht staat  aan de lat voor het realiseren van de praktische randvoorwaarden van deze grote communicatie-inspanning.

U zult hem vast zien in de komende tijd!